Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

ZAPROSZENIE NA SEJMIK SPRAWOZDAWCZY

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Puck zaprasza na Sejmik Sprawozdawczy, który odbędzie się w Harcerskim Ośrodku Morskim w dniu 02.06.2021r. o godz 17:00 (drugi termin 17:30).

Porządek:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Prezesa.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad sprawozdaniami.
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Propozycje planu imprez na rok 2020
10. Zakończenie Sejmiku.

W związku ze zbliżającym się Sejmikiem Sprawozdawczym, w ramach aktualizacji listy członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Puck i nieopłacania składek członkowskich za lata ubiegłe, Zarząd podjął uchwałę o wezwaniu członków Stowarzyszenia do uregulowania składek członkowskich za rok 2020 do dnia 01.06.2021 (60zł roczna składka). Nieopłacenie składki do dnia 01.06.2021r. potraktujemy jako rezygnację z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Klasy Puck.

Za Zarząd
Sławomir Dębicki

Przejdź do góry strony