Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

Zaproszenie na Sejmik Sprawozdawczo - Wyborczy

Utworzono: 02-03-2020

Zaproszenie

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Puck zaprasza na Sejmik Sprawozdawczo - Wyborczy, który odbędzie się w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku dnia 18.03.2020 r. o godz. 17:00 (drugi termin 18.03.2020r. godz. 17:15).

 

Porządek Sejmiku:

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości.
 2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej (Skrutacyjnej).
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Głosowanie nad absolutorium ustępującego Zarządu.
 10. Wybór Prezesa PSKP.
 11. Wybór członków Zarządu.
 12. Dyskusja nad programem działania na lata 2020 – 2024.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Podjęcie uchwał.
 15. Zakończenie Sejmiku.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Za Zarząd

Sławomir Dębicki

 

Przejdź do góry strony