Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

Zaproszenie na Sejmik Sprawozdawczy za rok 2018

Utworzono: 30-01-2019

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Puck zaprasza na Sejmik Sprawozdawczy, który odbędzie się w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku w dniu 15.03.2019 r. o godz. 17:00 (drugi termin 17:30).

Porządek :
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Obrad.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Prezesa.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad sprawozdaniami.
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Propozycje planu imprez na rok 2019.
10. Zakończenie Sejmiku.

W związku ze zbliżającym się Sejmikiem Sprawozdawczym, w ramach aktualizacji listy członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Puck i nieopłacania składek członkowskich za lata ubiegłe, Zarząd podjął uchwałę o wezwaniu członków Stowarzyszenia do uregulowania składek członkowskich za rok 2018 do dnia 15.03.2019 r. (60 zł roczna składka).
Nieopłacenie składki do dnia 15.03.2019 r. potraktujemy jako rezygnację z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Klasy Puck.

Za zarząd
Sławomir Dębicki

Przejdź do góry strony