Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

IV Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka

Utworzono: 13-06-2014

13.06.2014 - IV Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka

IV SAMORZĄDOWE REGATY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

O PUCHAR MARSZAŁKA MIECZYSŁAWA STRUKA

 

1. CEL REGAT:
Regaty maja charakter rekreacyjno-sportowy
Wyłonienie najlepszych załóg żeglarzy w sezonie 2014
Integracja środowiska samorządowców Województwa Pomorskiego
Podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich
Wymiana doświadczeń i przekazanie informacji o przedsięwzięciach dla żeglarzy i turystów w województwie pomorskim.

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT:
13.06.2014 r. (piątek) - Zatoka Pucka

3. ORGANIZATOR:
Harcerski Ośrodek Morski

4. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

5. BIURO REGAT:
Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1
tel. (058) 673 21 50, (058) 673 25 65
Informacji udziela Sławomir Dębicki 0 501 674 698; (058) 673 21 50

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Poprzez e-mail lub osobiście do godz.1000 w dniu rozpoczęcia regat. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:
liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby
prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego
znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi.

8. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT:
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min.2 wyścigów.

9. PROGRAM REGAT:
przyjmowanie zgłoszeń do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat
regaty
zdawanie sprzętu, obliczanie wyników prze komisję, posiłek regatowy, przekazanie informacji o  przedsięwzięciach dla żeglarzy, ogłoszenie wyników

10. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Wpisowe do regat 100 zł/osoba (300 zł/400 zł załoga) płatne na konto Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku - nr 96 8348 0003 0000 0000 3896 0001
Opłata protestowa 150 zł
Istnieje możliwość noclegu i wyżywienia w HOM
Rezerwacje tel.(058) 673 21 50 lub 0 502 674 698 ,

11. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
ubezpieczenie NW uczestników
posiłek regatowy
łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat
nagrody dla uczestników
prawo startu na żaglach (do łodzi klasy „Puck”) własnych lub sponsora oraz z własną talią grota.

Organizator

Przejdź do góry strony