Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

Otwarte Regaty Szkolne o puchar Prezesa firmy KONSAL

Utworzono: 01-06-2010

01.06.2010 - Otwarte Regaty Szkolne o puchar Prezesa firmy KONSAL

POLSKIE STOWARZYSZENIE KLASY PUCK

ZAPRASZA NA

OTWARTE REGATY SZKOLNE

O PUCHAR PREZESA AGENCJI OCHRONY KONSAL

 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT:
01.06.2010 r. (wtorek) - Zatoka Pucka

2. ORGANIZATOR:
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Agencja Ochrony KONSAL
Harcerski Ośrodek Morski

4. BIURO REGAT:
Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1
tel. (058) 673 21 50, (058) 673 25 65
Informacji udziela Sławomir Dębicki 0 501 674 698; (058) 673 21 50

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Do godz.1000 dnia 01.06.2009 r. w biurze regat. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

6. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:
liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby
prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego
znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania, badania lekarskie.

7. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT:
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min.2 wyścigów.
Regaty zostaną rozegrane w kategoriach:

nauczyciele
uczniowie
pozostali

W ramach tych kategorii szkoły mogą startować uczniowie, nauczyciele jak i rodzice uczniów danej szkoły.

8. PROGRAM REGAT:

8.00 - 10.00
przyjmowanie zgłoszeń do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat

10.00
otwarcie regat, odprawa sterników

11.00 - 15.00
regaty

15.00 - 16.00
zdawanie sprzętu, obliczanie wyników przez komisję, posiłek regatowy

16.00
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pucharów

9. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Wpisowe do regat 120 zł / 160 zł
Opłata protestowa 120 zł
Istnieje możliwość noclegu i wyżywienia w HOM,
/rezerwacje tel.(058) 673 21 50 lub 0 502 674 698 T. Doering /

10. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
ubezpieczenie NW uczestników
posiłek regatowy
łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat
nagrody dla uczestników
prawo startu na żaglach (do łodzi klasy „Puck”) własnych lub sponsora oraz z własną talią grota.


Organizator

Przejdź do góry strony