Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka

Utworzono: 24-06-2011

SAMORZĄDOWE REGATY  WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

O PUCHAR MARSZAŁKA MIECZYSŁAWA STRUKA

1. CEL REGAT:
Regaty maja charakter rekreacyjno-sportowy
Wyłonienie najlepszych załóg żeglarzy w sezonie 2011
Integracja środowiska samorządowców Województwa Pomorskiego
Podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich
Wymiana doświadczeń i przekazanie informacji o przedsięwzięciach dla żeglarzy i turystów w województwie pomorskim.

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT:
24.06.2011 r. (piątek) - Zatoka Pucka

3. ORGANIZATOR:
Harcerski Ośrodek Morski

4. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

5. BIURO REGAT:
Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1
tel. (058) 673 21 50, (058) 673 25 65
Informacji udziela Sławomir Dębicki 0 501 674 698; (058) 673 21 50

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Do godz.1000 dnia 24.06.2011 r. w biurze regat. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:
liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby
prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego
znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania, badania lekarskie.

8. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT:
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min.2 wyścigów.
Regaty zostaną również rozegrane w kategorii „Oldbojów”, aby wystartować w tej kategorii suma wieku załogi musi wynosić minimum 105 lat.

9. PROGRAM REGAT:

8.00 - 10.00
przyjmowanie zgłoszeń do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat

10.00 - 11.00
wystąpienia i prezentacje „pomorskie wodą stoi”

11.30 - 15.30
otwarcie regat, odprawa sterników, regaty

16.00 - 18.00
zdawanie sprzętu, obliczanie wyników przez komisję, posiłek regatowy

18.00
ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pucharów

10. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Wpisowe do regat 100 zł/osoba ( 300 zł/400 zł załoga)
Opłata protestowa 150 zł
Istnieje możliwość noclegu i wyżywienia w HOM, rezerwacje tel.(058) 673 21 50 lub 0 502 674 698

11. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
ubezpieczenie NW uczestników
posiłek regatowy
łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat
nagrody dla uczestników
prawo startu na żaglach (do łodzi klasy „Puck”) własnych lub sponsora oraz z własną talią grota.

Organizator

Przejdź do góry strony