Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka

Utworzono: 09-06-2017

09.06.2017 - VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka

 

1. CEL REGAT:
Regaty maja charakter rekreacyjno-sportowy
Wyłonienie najlepszych załóg żeglarzy w sezonie 2017
Integracja środowiska samorządowców Województwa Pomorskiego
Podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich
Wymiana doświadczeń i przekazanie informacji o przedsięwzięciach dla żeglarzy i turystów w województwie pomorskim.

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT: 09.06.2017r. (piątek) - Zatoka Pucka

3. ORGANIZATOR: Harcerski Ośrodek Morski

4. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck
Pomorski Związek Żeglarski

5. BIURO REGAT:
Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1
tel. (058) 673 21 50, (058) 673 25 65
regaty@klasapuck.org www.klasapuck.org
Informacji udziela Sławomir Dębicki 0 501 674 698; (058) 673 21 50

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Poprzez e-mail lub osobiście do godz.1000 w dniu rozpoczęcia regat. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:
liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby
prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego
znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi.

8. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT:
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min.2 wyścigów.

9. PROGRAM REGAT:
8.30 - 10.00 przyjmowanie zgłoszeń do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat
10.00 otwarcie regat, odprawa sterników
11.00 - 15.00 regaty
15.00 - 18.00 zdawanie sprzętu, obliczanie wyników prze komisję, posiłek regatowy, przekazanie informacji o przedsięwzięciach dla żeglarzy, ogłoszenie wyników

10. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Wpisowe do regat 100.zł/osoba (300.zł/400.zł załoga) płatne na konto Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku - nr 11 1240 5400 1111 0010 6457 8713 Opłata protestowa 150 zł
Istnieje możliwość noclegu i wyżywienia w HOM
Rezerwacje tel.(058) 673 21 50 lub 0 502 674 698 ,
hom@hompuck.org, www.hompuck.org

11. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
ubezpieczenie NW uczestników
posiłek regatowy
łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat
nagrody dla uczestników
prawo startu na żaglach (do łodzi klasy „Puck”) własnych lub sponsora z własną talią grota oraz własnych bloczków szotów foka.


Organizator

 

VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka
VII Samorządowe Regaty Województwa Pomorskiego o Puchar Marszałka Mieczysława Struka

Przejdź do góry strony