Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

VIII Mistrzostwa Polski Klasy Puck

Utworzono: 20-06-2020

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT:  22-23.08.2020r. (sobota, niedziela) -  Zatoka Pucka

2. ORGANIZATOR:  Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:  Harcerski Ośrodek Morski , Yacht Club Rewa,  Urząd Miast Puck

4. BIURO REGAT:  Yacht Club Rewa ul. Koralowa 5 . Informacji udziela Sławomir Dębicki 0 501 674 698 oraz Janusz Frąckowiak 0 501 498 422

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT:  Do godz. 10:00 dnia 24.08.2019 r. w biurze regat. Ilość łodzi jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

6. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:  Liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby, prowadzący jednostkę min. w stopniu żeglarza jachtowego, znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania, badania lekarskie.

7. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT: Przewiduje się rozegranie 8-10 wyścigów. Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim.

8. PROGRAM REGAT:

22.08.2020r. (sobota)

08:30 - 10:00 przyjmowanie zgłoszeń do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat

10:00 otwarcie regat, odprawa sterników

11:00 – 16:00 regaty

16:00 zdawanie sprzętu, obliczanie wyników przez komisję, posiłek regatowy

23.08.2020r. (niedziela)

09:00 odprawa

09:30 – 13:00 regaty

13:00 – 14:00 zdawanie sprzętu, posiłek regatowy

14:00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pucharów

9. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Ilość łodzi ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres janusz.rewa@gmail.com

Wpisowe do regat 300 zł/400 zł za dwa dni, Opłata protestowa 150zł.

10.  W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA: ubezpieczenie NW uczestników, posiłek regatowy, łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat, nagrody dla uczestników, prawo startu na żaglach (do łodzi klasy „Puck”) własnych lub sponsora z własną talią grota oraz własnych bloczków szotów foka.

Przejdź do góry strony