Polskie Stowarzyszenie Klasy "Puck"

X Mistrzostwa Polski Klasy Puck

Utworzono: 27-08-2022

X Mistrzostwa Polski Klasy Puck

 

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT: 27-28.08.2022r. (sobota, niedziela) – Zatoka Pucka

2.ORGANIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

3.WSPÓŁORGANIZATORZY: Harcerski Ośrodek Morski, Yacht Club Rewa, Urząd Miasta Puck

4.BIURO REGAT: Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1 Tel: (058) 673 21 50

Informacji udziela Sławomir Dębicki 501 674 698

5.ZGŁOSZENIA DO REGAT: Do godz. 10.00 dnia 20.08.2022r. w biurze regat. Ilość łodzi jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

6.WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW: Liczba członków załogi – 3 lub 4 osoby, prowadzący jednostkę min. w stopniu żeglarza jachtowego, znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi, umiejętność pływania.

7.SPOSÓB PROWADZENIA REGAT: Przewiduje się rozegranie 8 – 10 wyścigów.

Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim.

8.PROGRAM REGAT:

27.08.2022r. (sobota)

08:30 – 10:00 przyjmowanie zgłoszeń do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat

10:00 – otwarcie regat, odprawa sterników

11:00 – 16:00 – regaty

16:00 – zdawanie sprzętu, obliczanie wyników przez komisję, posiłek regatowy

28.08.2022r. (niedziela)

09:00 – odprawa

09:30 – 13:00 –  regaty

13:00 – 14:00 – zdawanie sprzętu, posiłek regatowy

14:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i pucharów

9.INFORMACJE ORGANIZACYJNE:  Ilość łodzi ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy wysyłać  na adres hom@hompuck.org

Wpłata zadatku w wysokości min. 100 zł na konto PSKP 66 8348 0003 0000 0009 2614 0001

Wpisowe do regat 300zł /400 zł za dwa dni. Opłata protestowa 150 zł. Istnieje możliwość noclegu i wyżywienie w HOM. Rezerwacja tel. (058) 673 21 50 lub 502 674 698

10. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA: ubezpieczenia NW uczestników, posiłek regatowy, łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat, nagrody, prawo startu na żaglach ( do łodzi klasy „Puck”) własnych lub sponsora z własną talią grota oraz własnych bloczków szotów foka.

 

Przejdź do góry strony